تولد کيانا

خيييييييييييييييلی وقته اينجا نيامدم و چيزی ننوشتم!! ولی امروز به خاطر تولد دخترم دوباره يادم افتاد که با همه مشغله و کارهايی که دارم ثبت اين خاطرات به ياد موندنی از هر چيزی واجب تره...

دختر گلم کيانای عزيزم تولد ۸ سالگيت مبارک...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید