رقص رايان

چند روزه رايان واسمون ميرقصه01.gif اولش باورم نميشد ولی بعد از اينکه چند بار امتحانش کردم و ديدم با آواز خوندن من خودشو تکون می ده و با ساکت شودنم می ايسته...کلی کيف کردم .پسرمون از حالا رقاص شده18.gif فداش بشم...

/ 0 نظر / 11 بازدید