آخرين روز مدرسه

ديروز آخرين روز مدرسه کيانا  در کلاس دوم بود يادم می آد که واسه ما اون زمان يکی از بهترين روزهای عمرمون بود به خصوص اينکه روزی که تعطيل می شديم هميشه همراه با دادن آخرين امتحان ثلث سوم بود... خيلی خوشحالم که کيانا اين احساس رو به مدرسه نداره کلی هم از تعطيل شدن مدرسه حالش گرفته بود!

بعد از اينکه رفتم مدرسه دنبالش ازش پرسيدم که به خاطر تعطيلی مدرسه دوست داره چکار کنه کيانا هم گفت دلش می خواد با هم ناهار بريم رستوران ... خلاصه که به افتخار End of School  و Report Card  خوبی که گرفته بود با هم ناهار رفتيم بيرون دسر هم در بستنی فروشی دلخواه کيانا Carvel بستنی خورديم و بعد هم رفتيم پارک و کلی بازی کرد 01.gif

راستی يادم رفت بگم که رايان هم واسه اولين بار سوار تاب شد و کلی کيف کرد35.gif

/ 2 نظر / 11 بازدید
alireza

راستش اولش که به بلاگت رو خوندم گفتم يعنی چی؟اينا رو واسه کی نوشته.ولی آخرش خيلی خوشم اومد اميدوارم هميشه کانون خانوادت گرم باشه.ايران هم خوش بگذره.از طرف من هم به کيانا تبريک و بوس

farhad

شاد باشيد لطفا در ايران بياد آزادی طلبان هم باشيد عوارض امامت فقيه را ببينيد و به مردم آزادی بياموزيد آزادی مانند نان لازم است