بهترين برادر

کيانا بعد از اينکه حسابی رايان رو ماچ کرد و چلوندش رو به من کرد و گفت: مامی .. هنوز باورم نميشه که اين برادر رو واسم آوردی هنوز هم واسم مثل يک dream ميمونه...He is the best brother in the world  ديگه از اين بهتر نمی شد 35.gif

 

/ 0 نظر / 12 بازدید