سرما خوردگی

دو روزه سرما خوردم و نتونستم درست حسابی اين قمبلو رو ببوسم دلم لک زده  حسابی يه چند تا ماچش کنم دندونام درد گرفته از بس به هم فشارشون دادم31.gif البته به جای گردنش فعلا به کف پاهای توپول و سفيدش راضيم!

انشاالئه به زودی خوب شم و يه دلی از عزا در بيارم10.gif

 

  

/ 0 نظر / 16 بازدید