کيانا و رايان

چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
دندان

مدتيه که رايان لثه هاش خيلی خيلی اذيتش می کنه ولی هنوز از دندون خبری نيست همه چيز رو چنان گاز ميزنه که واقعا دلم براش ميسوزه و بدتر از اون اين که کاری از دستم بر نمی آد... البته گاهی دستم رو ميشورم و لثه شو می مالم يا براش از اين ژل های بی حس کننده می زنم ولی خوب همش موقته ... کيانا اصلا اينجوری نبود و خيلی راحت دندنون در آورد... هر بچه ای يه جور ديگه... انشااله زودتر دو تا دندون خوشگل در می آد...

 [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]

Stats Maker