کيانا و رايان

چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
سرما خوردگی

دو روزه سرما خوردم و نتونستم درست حسابی اين قمبلو رو ببوسم دلم لک زده  حسابی يه چند تا ماچش کنم دندونام درد گرفته از بس به هم فشارشون دادم البته به جای گردنش فعلا به کف پاهای توپول و سفيدش راضيم!

انشاالئه به زودی خوب شم و يه دلی از عزا در بيارم

 

  [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]

Stats Maker