کيانا و رايان

سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
کارنامه

کیانا دومین Report Card کلاس سومش رو هم گرفت و مثل دفعه قبل عالی بود همه درسهاش A یا B بودن. با معلمش خانم Kiriakou جلسه داشتم خوشحال شدم که از کیانا تو مدرسه راضیه و می گفت که جز شاگردان ممتاز کلاسه.
البته برام یادداشت فرستاده بود که احتیاج به جلسه نیست ولی اگه دوست دارم میتونم برم و ببینمش (چون مشکل خاصی نبود که بخواد در موردش باهام صحبت کنه). ولی من دوست داشتم برم چون کیانا ترم پیش این مدرسه نبود راستش تا حالا فرصتی نشده بود که با معلمش درست حسابی صحبت کنم به خصوص که کیانا با سرویس مدرسه هم میره و می آد به هر حال جلسه خوبی بود از معلمش هم مثل چند برخوردی که قبلا باهاش داشتم خوشم آمد ...بیشتر از این خوشحالم که کم پیش می آد من کاری به درسهای کیانا داشته باشم خوشبختانه خودش خودکاره و کاراشو انجام میده.
دختر گلم من و بابایی بهت افتخار میکنیم Keep up the good work
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امسال روز عید خیلی خوش گذشت همه دور هم بودیم حدود بیست نفر چقدر خوبه که این ور دنیا هم آدم اینقدر فامیل داشته باشه از قبل از سال تحویل دور هم جمع شدیم که به وقت ما ۱:۲۵ ظهر بود و تا شب گفتیم و خندیدیم خوردیم ورق بازی کردیم ... و کلی خوش گذشت
بچه ها اینقدر عیدی گیرشون آمده بود که موقع برگشتن به زور اثاث رو پشت ماشین جا دادیم البته من و بابایی هم بی نصیب نموندیم هر چی من به مامانم زن دایی ام و... میگم که بابا ما رو دیگه از لیست حذف کنین گوش نمیدن که! باز مثل هر سال کلی خجالتمون میدن!
بر عکس سالهای پیش که این موقع سال همیشه حسابی اینجا سرده امسال هوا به طرز باور نکردنی عالیه البته مطمئنم که موقته و دوباره سرد میشه ولی به هر حال امسال سیزده بدر هوا عالی و بهاری بود ما هم بار و بندیل پیک نیک رو برداشتیم رفتیم پارک لزلی... چه خبر بود حسابی شلوغ بود و از همه جا صدای آهنگ ایرانی و بزن برقص و بوی کباب و... می آمد یک وقت آدم یادش میره که خارج از ایرانه :)  تا عصر انجا بودیم بچه ها حسابی بازی کردن و بهشون خوش گذشت رایان از وقتی راه آفتاده اولین بارش بود می رفت پارک حسابی کیف کرد و تا تونست بدو بدو کرد.  کیانا هم که مثل همیشه سریع چند تا دوست پیدا کرد و تا عصر مشغول بازی بود.

راستی موهای رایان رو هم قبل از عید کوتاه کردیم که خیلی بهش می آد البته بماند که آرایشگاه  رو گذاشت رو سرش!!! به آرايشگره گفتم تا می تونی کوتاه کن که ديگه کی جرات داره اينو به اين زودی بياره اينورا  [ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]

Stats Maker