کيانا و رايان

یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤
رقص رايان

چند روزه رايان واسمون ميرقصه اولش باورم نميشد ولی بعد از اينکه چند بار امتحانش کردم و ديدم با آواز خوندن من خودشو تکون می ده و با ساکت شودنم می ايسته...کلی کيف کردم .پسرمون از حالا رقاص شده فداش بشم...[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]

Stats Maker