کيانا و رايان

سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧
Fundraiser Fun Party event

این پنج شنبه ٢١ آگوست در کلاب EI Convento Rico دان تان از طرف شرکت خیریه Orion آهنگ و کلاس رقص سالسا برگذار میشه که پول جمع آوری شده از این برنامه برای کمک به مردم کوبا ست. بلیط ورودیه ۱۵ دلار و در محل برنامه ۲۰ دلار...  تورنتویی های باحال بشتابید لبخند[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]

Stats Maker